Napište mi dotaz
napis2.png
الخطوة الأولى للنجاح هي في تحديد الهدف
הצעד הראשון לניצחון הוא בהגדרת המטרה
První krok k úspěchu je určit cíl
Skupinové a individuální kurzy v Praze. Konzultace - tlumočení.
Orientální jazyky
tel.: 773 194 705
orient.jazyky@gmail.com
Místo výuky:

Palác Charitas, Karlovo náměstí 5,
stanice metra "B" Karlovo náměstí, řada tramvají, autobusů
egypt_pyr.jpg

Výslovnost odlišných hlásek:

 

gh                                                                   jako francouzské „r"

H                                                                    šeptané h

q                                                                     vyslovuje se jako hrdelní ráz, zní                           trochu jako české a, u či i (záleží na samohlásce za ním) - vyslovujeme velmi krátce

 

V případě, že je ve slově umístěn znak „ ' „ jedná se o písmeno ajn, které se vyslovuje hrdelně a úžinově

 

 

Přízvuk:

 

V egyptštině obvykle přízvuk na druhé slabice od konce, např.:

 

šest                                                                 sitta

knih kupectví, knihovna                                   maktaba

 

Pokud slovo končí dlouhou slabikou nebo zdvojenou souhláskou, přízvuk je na poslední slabice:

 

skříň, kredenc                                                  dulaab

důležitý                                                muhimm

           

Obecně, přízvuk je na třetí nebo poslední slabice, pokud má slovo tři nebo více souhlásek proložených samohláskami:

 

ona bouchala                                                   darabit

 

 

Členy:

 

kitaab              il kitaab

bint                  il bint

 

sluneční: d, n, r, s, š, t, z nebo z

 

šams                iš šams

dahr                 id dahr (záda)

 

 

Konverzace:

 

Setkávání se s lidmi

 

Ano.                                                                ajwa/na'am   pozn. ajwa je pouze v egyptském                                                                     dialektu, jinak se používá na'am

Ne.                                                                

Mohu? Do you mind?                                      mumkin?

Omlouvám se.                                                  ásif/a (m/ž)

Nevadí.                                                           ma'liš

Prosím, račte.                                                  'afwan; il 'afu

Omluvte mě.                                                    'an iznak/iznik/izniku (m/ž/pl)

Prosím (já prosím někoho)                               low samaHt/i/u (m/ž/pl)

Děkuji (mnohokrát).                                        šukran (gazílan)

 

Pozdravy

 

Dobré ráno.                                                     sabaH il chajr

Dobré ráno (odpověď).                                   sabaH in nůr

Dobré odpoledne/večer.                                  misa il chajr

Dobré odpoledne/večer (odpověď).               misa in nůr

 

Ahoj.                                                               ahlan

Nashledanou.                                                  ma' is salaama

Ahoj (rozloučení).                                            baj

 

Ahoj, vítej.                                                      ahlan wa sahlan

Odpověď na „Ahoj, vítej."                               ahlan bík/bíki/bíkum/ (m/ž/pl)

 

Ahoj (formálně)                                               is salaam 'alajku

Dobrou noc.                                                    tisbaH/i/u 'ala chajr

Odpověď na „Dobrou noc."                            winta/i/u min ahlu (m/ž/pl)

 

Zdvořilostní fráze

 

Mnohokrát děkuji.                                           mut šakkrín

Prosím, račte.                                                  'afwan; il 'afu

Prosím (pro získání pozornosti)                        low samaHt/í/tu (m/ž/pl)

S dovolením.                                                   'an iznak/iznik/iznuku (m/ž/pl)

Omluvte mě.                                                    ma'lish

 

Oslovování jiných

 

oslovení muže, příp. strýc                                                        'aam

oslovení muže/toho, kdo byl na pouti do Makky                      šejk/Hagg

oslovení ženy, která byla na pouti do Makky               Hagga

oslovení muže, ženy se vzděláním, váženého člověka    ustaaz/a                     

doktor, doktorka                                                                    duktór/a

oslovení bohatého muže/ženy                                       béh/hánim

 

Pán                                                                 effendim/Hadritak

Paní                                                                madám/Hadritik

Pán                                                                 sajjid

Paní                                                                 sajjida

Slečna                                                             ánisa

Promiňte, slečno.                                             an iznik, ja ánisa

 

 

 

První setkání

 

Jak se máš?                                                    izajjak/izajjik/izajjuku? (m/ž/pl)

Dobře, a ty?                                                   kwajjis/a, il hamdulillah,  winta/i (m/ž)

Jak se vede?                                                   'aamil/'amla/'amlín éh? (m/ž/pl)

Jaké je tvé jméno?                                           ismak/ismik éh? (m/ž)

Moje jméno je...                                             ismí...

Rád bych tě představil...                                  mumkin 'arrafak/'arrafik bi... (m/ž)

Rád jsem tě poznal.                                         tašarrafna

Bylo milé potkat tě.                                         fursa sa'ída

 

 

Základní konverzace

 

Žiješ tady?                                                      inta 'ajš/inti 'ajša hena? (m/ž)

Kam jdeš?                                                      rajiH/rajHa fén? (m/ž)

Co děláš?                                                       biti'amal/í éh? (m/ž)

Toto je můj přítel/přítelkyně.                            da/di sadiqí/adikqtí (m/ž)

Toto je můj manžel.                                         da gozí

Toto je moje manželka.                                   di mirátí

Co si myslíš o..... ?                                          éh rajjak/rajjik fí....? (m/ž)

Můžu si tě vyfotit?                                           mumkin asawwarak/asawwarik?

Jak se to jmenuje?                                           ismu/ismaha éh? (m/ž)

Je to tu nádherné.                                            il makán da gamíl awi

Milujeme to tu.                                    eHna mabsůtín giddan hena

Také čekáš?                                                   inta/inti kamán mistanni/ja (m/ž)

To je divné!                                                    da gharíb!

To je příjemné, krásné.                                    da latíf , gamíl

Jsi zde na prázdninách?                                    inta/inti hena  fí agáza? (m/ž)

 

Jsem zde.....                                                    ana hena......

na prázdninách                                    fí agáza

pracovně                                                        fí šughl

na studijním pobytu                                          lid dirása

 

 

Užitečné fráze

 

Na jak dlouho jsi zde?                         Hatu'ud hena addi éh?

Jsem zde na .....dny, týdny.                              ana/Ha'ud,,,, ajám/asábí'

Líbí se ti zde?                                                  inta/inti mabsůt/a hena? (m/ž)

Moc se mi tu líbí.                                             ana mabsůt/a giddan  (m/ž)

Jsem zde se svou rodinou.                               eHna hena ma' il 'éla

Jsem zde s přítelem/přítelkyní.              ana hena ma'a sadíqí/sadíqtí

Jsem zde s manželem/manželkou.                     ana hena ma'a gůzí/mirátí

 

Určitě, jistě.                                                   akíd

Minutku.                                                          diqíqa wahda

OK.                                                               máši

Je to v pořádku, bez problémů.                        miš muškila

Je to důležité.                                                  di Hága muhimma

Není to důležité.                                              miš muhimm

Je (není) to možné.                                          (miš) mumkin

Podívej se!                                                     bus/busi! (m/ž)

Poslouchej!                                                     isma'/isma'i ! (m/ž)

Jsem připraven/a, hotov/a.                               ana gáhiz/gahza (m/ž)

Jsi připraven/a?                                               enta/i gáhiz/gahza? (m/ž)

Jdeme!                                                           jalla bína!

Uvidíme se později!                                        ašufak ba'dén!

Uvidíme se zítra!                                             ašůfak bukra!

Hodně štěstí!                                                  Haz sa'íd!

Vteřinku!                                                        sanja wahda!

 

 

Národnosti

 

Odkud jsi?                                                      enta/enti mnén? (m/ž)

Jsem z.......                                                     ana min........

Jsme z........                                                    eHna min

            Austrálie                                                         ustrálja

            Kanada                                                          kanada

            Anglie                                                              ingiltera

            Evropa                                                           urůbba

            Francie                                               faransa

            Irsko                                                              írlanda

            Izrael                                                              israíl

            Japonsko                                                        il jabán

            Nový Zéland                                                   nju zílanda

            Skotsko                                                          iskutlanda

            USA                                                               amríka

           

            střední východ                          iš šarq il awsat

            Arabský svět                                       il 'álaim il 'arabi

Pocházíme z....                                                eHna min.....

Žiji v.....                                                          ana 'aješ/a fí.... (m/ž)

            město                                                              il medina

            venkov                                                            ir ríf

            hory                                                                ig gibál

            pobřeží                                                gamb il baHr

            čtvrt v...                                                          fí dawáHi....

            vesnice                                                qarja

 

Kulturní rozdíly

 

Jak toto děláte ve Vaší zemi?                           bit'amal kida izzaj fí baladak?

Je toto místní nebo národní zvyk?                     il 'áda di bitit'amal fil balad kullaha walla                                                              hena bas?

 

každý                                                             kull wáHid

místní                                                              maHalli

národní                                               watani

Nechci Vás urazit.                                            ana miš 'ájiz/'ajza adajqak (m/ž)

Omlouvám se, toto není obvyklé v mé zemi. ásif/a, miš bin'amal kida fí baladna (m/ž)

Nejsem zvyklý/á na toto.                                  ana miš mit'awwid/a 'ala da

Nevadí mi se dívat, ale raději bych se neúčastnil/a.       mumkin atfarrag lákin miš  Hašárik

 

Věk

 

Kolik Vám je let?                                            'andak/'andik kam sana? (m/ž)

Kolik je Vašemu....?                                        kam sana?

            dcera                                                               bintak

            syn                                                                  ibnak

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one