Napište mi dotaz
napis2.png
الخطوة الأولى للنجاح هي في تحديد الهدف
הצעד הראשון לניצחון הוא בהגדרת המטרה
První krok k úspěchu je určit cíl
Skupinové a individuální kurzy v Praze. Konzultace - tlumočení.
Orientální jazyky
tel.: 773 194 705
orient.jazyky@gmail.com
Místo výuky:

Palác Charitas, Karlovo náměstí 5,
stanice metra "B" Karlovo náměstí, řada tramvají, autobusů
velbloud.jpg

Hledání cesty

 

Kde je... ?                                                      fén il....?

            autobusová zastávka                                        maHatit il utubís

            vlaková stanice                                    maHatit il atr

            silnice do....                                                     it tariq li

 

V kolik ..... odjíždí/přijíždí?                              il.... bijimši is sá'a kam?

            letadlo                                                             tajjára

            loď                                                                  markib

            autobus                                                           utubís

            vlak                                                                 atr

 

Jak se dostaneme do....?                                 nirůH....izzáj?

Je to odsud blízko/daleko?                              hija urajjiba/ba'ída min hena?

 

Můžeme tam jít?                                              mumkin nirůH maší?

Můžete mi to ukázat (na mapě)?                      mumkin tiwarríni ('alal charíta)?

Existují i další způsoby, jak se tam dostat?       Fí muwaslat tánja?

Jaká/é .......... je toto?                                     da/dí ............aj? (m/ž)

            město                                                              medina

            ulice                                                                šári'

            vesnice                                                qarja

 

Směry:

 

Zatočte.....                                                      Hawwid.....

            doprava/doleva                                               jimín/ šimál

            za příštím rohem                                              'alal nasja illi gajja                                        u semaforu                                                      'and il išára

            přímo rovně                                                     'ala tůl

            doprava                                                          'ala il jimín

            doleva                                                             'ala iš šimál

 

za                                                                   wara

před                                                                uddám

daleko                                                            bi'íd

blízko                                                              urajjib

proti, naproti                                                   'usád

tady, zde                                                         hena

tam                                                                 hnák

sever                                                               šimál

jih                                                                   ganůb

východ                                                            šarq

západ                                                              gharb

 

Cesta taxíkem

 

Taxi                                                                taksi

jedu do                                                            ana rájiH/rajHa (m/ž)

Kolik stojí cesta do...?                         bikam lil...?

Kolik je jízdné?                                               bikam?

Platí se navíc za zavazadla?                              nidfa' zijáda lil šunat?

 

Instrukce:

Příští ulici doleva/doprava                                iš šári' illi gajj 'alal šimál/jimín

Prosím, zpomalte                                             haddi is sur'a min fadlak

Prosím počkejte zde                                        istanna hena, min fadlak

Zastavte na rohu                                              waqqif 'alal nasja

Zastavte zde                                                    waqqif hena

Pokračujte                                                      challík máši

 

Nákup jízdenek

 

Kde si mohu koupit lístek?                              aštiri tazkara mnén?

Chceme jít do...                                              'ajzín nirůH....

Potřebuji rezervaci?                                         lázim aHgiz?

Chtěl/a bych si zarezervovat sedadlo do...        'ájiz/'ájza aHgiz tazkara li....

 

Chtěl bych...                                                   'ájiz/'ájiza...

            jednosměrnou jízdenku                        tazkarit ziháb

            zpáteční jízdenku                                             tazkarit 'awda

            dvě jízdenky                                                    tazkartén

            studentskou jízdenku                                       tazkara lit tulláb

            dětskou jízdenku                                             tazkara lil atfál

 

první třída                                                       daraga úla

druhá třída                                                      daraga tanja

třetí třída                                                         daraga talta

 

je plno                                                 huwa/hija malján/a

výlet byl zpožděn, odložen                               il riHla taqacharit

 

Letiště

 

Létá se odsud do...?                                        fí tajára li....?

Kdy letí příští let do...?                         ir riHla illi gajja imta...?

Jak dlouho ten let trvá?                                    ir riHla kam sá'a?

V kolik mám jít na check-in na letišti?  il mafrůd awsal il matár imta?

 

 

 

Na celnici:

 

Nemám nic k proclení                          mafíš ma'aja Hága asbit-ha

Mám něco k proclení                                      ma'aja Hága asbit-ha

Musím proclít toto?                                         lázim asbit da?

Toto jsou všechna má zavazadla                      šunat di  kullaha bitá'ti

Toto není moje                                    da miš bitá'i

Nevěděl jsem, že to musím proclít                    ma kuntiš 'arif inni kán lázim asbit da

 

Značky na letišti:

 

přílety                          wusůl

celnice                         gumruk

odlety                          mughadara

brána                           bawwába

terminál                        sála

 

Autobus

 

Kde je zastávka autobusu?                              fajn maHatit il utubís?

Který autobus jede do....?                               anhi utubís rajiH...?

Jede tento autobus do...?                                 il utubís da rajiH....?

Jak často přijíždějí autobusy?               éh ma'ád il utubísát?

 

V kolik jede ...... autobus?                              il utubís .... ma'ádo imta?

                        první                                                   il awwil/ůla

                        poslední                                              il áchír

                        příští                                                    illi gáj

 

Můžete mi říci, kdy se dostaneme do...?          mumkin tiballaghni lamma nuwsil...?

Kde najdu autobus do...?                                achud il utubís li..... minén?

 

 

Vlak

 

Která je toto stanice?                                      di maHatit éh?

Jaká je příští stanice?                                       éh il maHatta illi gajja?

Staví tento vlak v Luxoru?                               il atr da bijuqaf fí lukssor?

O kolik se zpozdí?                                          Hajitachar addi éh?

Jak dlouho ten výlet trvá?                                ir riHla addi éh?

Je to přímý spoj?                                             fí taríq mubášir?

Je toto sedadlo volný?                         il kursi da fádi?

Chci vystoupit v....                                          'ájiz/'ajza anzil 'and...

Ten vlak je zpožděný/zrušený.              il atr itqachchar/itlagha

 

 

 

Konverzace bude průběžně rozšiřována. Pokud máte nějaké připomínky, náměty, neváhejte se na nás obrátit.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one